§1. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klienta, po zarejestrowaniu w Sklepie, jest MM KORONKI Monika Madej z siedzibą w Bobowej, Grunwaldzka 8, 38-350 Bobowa .
  2. Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez MM KORONKI Monika Madej swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto, Klient wyraża dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez MM KORONKI Monika Madej  z siedzibą w Bobowej, swoich danych osobowych wskazanych powyżej (bez przekazywania ich podmiotom trzecim), zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu koronki.info a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  4. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.
  5. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Celem wykonania ww. uprawnień, Klient może wykorzystać zakładkę „Kontakt” na stronie Sklepu.